Algemene voorwaarden

Revalidatie Kennisnet is uitsluitend bedoeld voor vakinhoudelijke informatie-en kennisuitwisseling binnen de medisch specialistische revalidatie te bevorderen en te faciliteren.

Als gebruiker van Revalidatie Kennisnet bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en functionaliteiten die Revalidatie Kennisnet biedt.

Revalidatie Kennisnet mag niet worden gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden.

Als gebruiker van Revalidatie Kennisnet plaatst u geen content die disciminerend of kwetsend van aard is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst.

U plaatst geen content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of waarmee enige andere rechten van Revalidatie Nederland of derden wordt geschonden.

Als gebruiker plaatst u geen content die strijdig is met enige wet-en regelgeving, vordering en andere toepasselijke regelgeving of deze algemene gebruikersvoorwaarden en huisregels.

Revalidatie Nederland ziet als eigenaar en beheerder van Revalidatie Kennisnet toe op het gebruik van Revalidatie Kennisnet door de gebruikers, binnen alle onderdelen en functionaliteiten die Revalidatie Kennisnet biedt.
Revalidatie Nederland heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik dan waartoe Revalidatie Kennisnet bedoeld is, zonder verdere aankondiging de persoonlijke profielen van de op Revalidatie Kennisnet geregistreerden, tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen. Revalidatie Nederland zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn. 

Inloggen
Sluiten
Sluiten
Ik wil bijdragen:
Sluiten