Disclaimer

Aan de inhoud van Revalidatie Kennisnet wordt veel aandacht besteed. Desondanks kunt u informatie aantreffen die onjuist is. Revalidatie Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door derden op Revalidatie Kennisnet wordt geplaatst.
Revalidatie Nederland behoudt zich het recht voor om deze bijdragen zonder waarschuwing geheel of gedeeltelijk van Revalidatie Kennisnet te verwijderen als deze in strijd zijn met de voor het gebruik van Revalidatie Kennisnet opgestelde voorwaarden en huisregels. Revalidatie Nederland heeft het recht om op ieder moment en zonder verdere aankondiging de persoonlijke profielen van op Revalidatie Kennisnet geregistreerden, tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen. Revalidatie Nederland zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Revalidatie Nederland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere consequenties die voortkomen uit het gebruik van Revalidatie Kennisnet. Revalidatie Nederland ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Voor het gebruik van Revalidatie Kennisnet gelden een aantal gebruiksvoorwaarden en huisregels, deze vindt u hier.

Toegankelijkheid Revalidatie Kennisnet
Revalidatie Nederland streeft naar een goede toegankelijkheid van Revalidatie Kennisnet en de daarbij horende elektronische diensten. Revalidatie Nederland kan echter niet garanderen dat Revalidatie Kennisnet foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van Revalidatie Kennisnet.

Fotografie
De fotografie op Revalidatie Kennisnet is niet rechtenvrij. Gebruik door andere partijen dan Revalidatie Nederland is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Intellectueel eigendom
Alle inhoud van Revalidatie Kennisnet zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, adio of videoclips en software (maar niet daartoe beperkt) is intellectueel eigendomsrechterlijk beschermd en is eigendom van Revalidatie Nederland en of haar partners.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de structuur en de inhoud) van de content op deze site is auteursrechterlijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Aanpassingen in disclaimer
De tekst van deze disclaimer kan door Revalidatie Nederland worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen in bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen indien u gebruikmaakt van Revalidatie Kennisnet.

Klachten
Vanzelfsprekend doet Revalidatie Nederland haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: kennisnet@revalidatie.nl.
 

HomeOver dit kennisnetContact Inloggen
Sluiten
Sluiten
Ik wil bijdragen:
Sluiten